Carosari Frigorifice autoutilitare

Service agregate frigorifice si izolatii

Confidentialitate

Stimate partener,

În toate țările membre ale Uniunii Europene (UE), începând cu data de 25.05.2018, devine aplicabil Regulamentul 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și privind libera circulație a acestor date, cunoscut și sub acronimul GDPR (General Data Protection Regulation).

Astfel, considerăm că este un moment potrivit să vă informăm cum protejăm datele dvs. personale.

Ce date prelucrăm?

Datele personale pe care le prelucrăm de la dvs., în vederea asigurarării instrumentelor necesare pentru formarea și perfecționarea în vederea exercitării calificate a profesiei și îndeplinirea obligațiilor contractuale, sunt:

– numele și prenumele, CNP, numărul matricol, adresa de domiciliu, e-mail, telefon, denumirea societății, numele asociaților, CUI și sediu social.

Cum prelucrăm datele dvs.?

Prelucrăm datele dvs. personale doar pentru scopuri legitime, în vederea ținerii evidenței privind derularea activității reciproce, al întocmirii facturilor prin care sunt achitate sau alte informații de interes în exercitarea profesiei și îndeplinirea clauzelor contractuale.

Comunicăm datele Dvs. cu caracter personal altor destinatari?

Da, datele privind relațiile comerciale sunt transmise selectiv și în legătură cu derularea contractelor dintre noi.

Datele privind numele, prenumele, numărul de telefon și e-mail sunt transmise și partenerilor noștri de la societarea de avocatură Ștefan, Burecu și Asociații, în calitate de persoană împuternicită de operator, fiind folosite strict în scopul de a transmite informări cu privire la acțiunile ce au ca obiect relațiile comerciale și de afaceri, fără a avea dreptul de a folosi aceste date în alt scop.

De asemenea, datele dvs. pot fi puse, la cerere, la dispoziția instanțelor judecătorești, organelor de cercetare penală, autorităților publice cu atribuții în supravegherea și controlul activității economice, instituțiilor/autorităților cu atribuții în domeniul apărării, ordinii publice și securității naționale.

Care sunt drepturile dvs. și cum pot fi exercitate?

  • Dreptul la informare – puteți solicita informații privind activitățile de prelucrare a datelor dvs. personale.

  • Dreptul la rectificare – puteți rectifica datele personale inexacte sau le puteți completa.

  • Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) – puteți obține ștergerea datelor, în cazul în care prelucrarea acestora nu a fost legală sau în alte cazuri prevăzute de lege.

  • Dreptul la restricționarea prelucrării – puteți solicita restricționarea prelucrării în cazul în care contestați exactitatea datelor, precum și în alte cazuri prevăzute de lege.

  • Dreptul de opoziție – vă puteți opune, în special, prelucrărilor de date care se întemeiază pe interesul nostru legitim.

  • Dreptul la portabilitatea datelor – puteți primi, în anumite condiții, datele personale pe care ni le-ați furnizat, într-un format care poate fi citit automat, sau puteți solicita ca respectivele date sa fie transmise altui operator.

  • Dreptul de a depune plângere – puteți depune plângere față de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

  • Dreptul de retragere a consimțământului – în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământul dvs., vă puteți retrage oricând. Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă.

  • Dreptul de a nu fi supus unor decizii automate sau profilare suplimentare aferente deciziilor automate – puteți cere și obține intervenția umană cu privire la respectiva prelucrare sau vă puteți exprima propriul punct de vedere cu privire la acest tip de prelucrare.

Vă puteți exercita aceste drepturi prin simpla transmitere a unei solicitări la sediul societății noastre, iar noi vă vom comunica demersul final.

Va multumim ca sunteti alaturi de noi.